Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Forbesfinland Pikalaina

1. Rekisterin pitä

SUOMEN RAHOITUSYHTIÖ OY (jäljempänä Forbesfinland)
Y-tunnus: 2260968-5
Postiosoite:
Sturenkatu 26
00510
Helsinki
Puhelin 0600 922 42 (2,95 €/min + pvm) (ark. klo 10-15)

2. Rekisterin nimi

Forbesfinland:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhteiden hoitaminen ja liiketapahtumien toteuttaminen, suoramarkkinointi sekä lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Forbesfinland:n päätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja – kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, Forbesfinland:n tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun yhteydessä muutetut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Forbesfinland voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle sekä markkinointitarkoituksiin kohdassa 9 kuvatulla tavalla. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Forbesfinland:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Forbesfinland voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet.)

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (Henkilötietolain 26 §). Pyynnöt tietojen tarkastamiseen tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteella:
Forbesfinland
Sturenkatu 26
00510
Helsinki

11. Korjaamisoikeus

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

12. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen: https://forbesfinland.fi/asiakaspalvelu

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämä oikeudellinen huomautus koskee www.forbesfinland.fi – verkkotunnuksen alaisia Internet – sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Forbesfinland välittää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti.
Forbesfinland varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.
Forbesfinland:n sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet – sivuille. Forbesfinland on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Forbesfinland ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin,
Forbesfinland ei vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.
Forbesfinland pidättää kaikki tekijänoikeudet sivuilla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan.
Forbesfinland:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Forbesfinland:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.